efri

Welcome guest,
this is wireless AP @efri.hr

osa
 

U nastavku se nalazi standardna konfiguracija za e-mail klijente (Thunderbird, MS Outlook, mobilni uređaji i dr.). Ukoliko je Vaš e-mail npr. "perica@efri.hr", tada pod korisničko ime u Vašem e-mail klijentu upisujete samo "perica".

 

POP3s konfiguracija:
Incoming mail server: pop.efri.hr
Incoming server protocol number: 995
Outgoing mail server: mail.efri.hr
Outgoing mail server protocol number: 465

 

IMAPs konfiguracija:
Incoming mail server: webmail.efri.hr
Incoming server protocol number: 993
Outgoing mail server: mail.efri.hr
Outgoing mail server protocol number: 465

 

< BACK

Copyright © 2012-2013 OSA team @EFRI