Organizacija, izvanredni studij

NC Karlovac 2011/2012

 

Obveza svakog izlagača ili grupe izlagača je teoriju objasniti kroz jedan ili više praktičnih primjera poduzeća. Seminarski radovi koji ne uključuju primjere poduzeća iz prakse neće biti priznati.

 

II. kolokvij se piše u četvrtak (10.05.) u 16.15 i 17h prema rasporedu koji je objavio asistent Matija Radović. Svi su obvezni doći u grupu u koju su raspoređeni.

 

DATUM

 

TEMA

GRUPA

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Doba Taylora, Fayola i Webera – karakteristike i organizacija poduzeća toga doba

Marina Turkalj

Jelena Jagnjic

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Formalizacija u poduzeću- primjer dobre i loše prakse

Dean Guček

 

Stefan Rajačić,

Danijel Šorak,

Valentina Batur,

Mateja Kralj i

Dalibor Novokmet.

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Životni ciklus poduzeća (Primjer i karakteristike)

Nikolina Pavlaković:      Lidija Lovrinić         

Matea Mrežar         

Zrinka Franković

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Analiza nutrašnjih i vanjskih čimbenika poduzeća na primjeru poduzeća

 

Milica Paskaš

Alena Lefelman

Ante Matić

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Primjer i karakteristike poduzeća klasične i visoke tehnologije

Martina Sudac,

Monika Babić

Maria-Elena Beate Ribar

Katarina Krašić,

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Primjer i karakteristike funkcijske organizacijske strukture

Martina Brozinić,

Margareta Jeretina,

Ana Lulić,

Dora Klaić

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Primjer i karakteristike divizijska organizacijske strukture

 

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Primjer i karakteristike projektne organizacijske strukture

 

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Primjer i karakteristike matrične organizacijske strukture

 

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Primjer i karakteristike virtualne organizacijske strukture

 

10.05.2012. u 16:00 h

(četvrtak)

Primjer i karakteristike restrukturiranja poduzeća

Valentina Raica,

Iva Širanović,

Iva Pipić

10.05.2012. u 18:00 h

(četvrtak)

Specifičnosti malih poduzeća (objasniti na primjeru)

Neven Anić

Mirna Kišpatić Tomislav Geršić

Željko Vuljanić

 

10.05.2012. u 18:00 h

(četvrtak)

Društva osoba, objasniti razloge formiranja na primjeru iz prakse

Ivana Težak (NC Karlovac)

Lidija Mrkonja (NC Rijeka

Zoran Žalac (NC Rijeka)

Marina Đarmati (NC Bjelovar)

10.05.2012. u 18:00 h

(četvrtak)

Društva kapitala, objasniti razloge formiranja na primjeru iz prakse

 

Leon Benić,

Ivona Grdina,

Josipa Lorković,

Tamara Mijaković i

Monika Novosel

11.05.2012. u 16:00 h

(petak)

Horizontalne integracije - Primjer i karakteristike

 

11.05.2012. u 16:00 h

(petak)

Vertikalne integracije - Primjer i karakteristike

Domagoj Martinić 0081141069
Ivan Šimatović 0081139646
Dino Stišćak 0081141053

11.05.2012. u 16:00 h

(petak)

Koncern - Primjer i karakteristike

 

Barbara Rožić,

Paula Borovac,

Helena Muža 

Ivana Špelić

11.05.2012. u 16:00 h

(petak)

Klaster - Primjer i karakteristike

Melita Milosavljević Ana Sinovčić

Aleksandar Tomić

11.05.2012. u 16:00 h

(petak)

Konzorcij - Primjer i karakteristike

Mirjana Papić,

Martina Čunović,

Diana Protulipac

11.05.2012. u 16:00 h

(petak)

Kartel - Primjer i karakteristike

 

Iva Šimanović

Tea Crnilo

Barbara Maretić

Ivona Smolčić

 

Tomislav Tkalac

Ivana Kiš

11.05.2012. u 16:00 h

(petak)

Strateška partnerstva i ostali nevlasnički oblici udruživanja poduzeća (Primjer i karakteristike)

Sajmon Krizmanić               

Alan Fabac 

11.05.2012. u 16:00 h

(petak)

Prikaz procesa proizvodnje u poduzeću - Primjer i karakteristike

Ana Butorac,

Monika Klarić,

Antonela Kolić i 

Ivona Pavlić

11.05.2012. u 18:00 h

(petak)

Prikaz procesa nabave u poduzeću - Primjer i karakteristike

Ozren Bačić

Marina Mihalić

11.05.2012. u 18:00 h

(petak)

Prikaz procesa prodaje u poduzeću - Primjer i karakteristike

Antonela Matešić 

Danijel Petrak,

Valentina Petrak i Marijana Polović

11.05.2012. u 18:00 h

(petak)

Prikaz procesa upravljanja kadrovima u poduzeću - Primjer i karakteristike

Domagoj Marić,

Kristian Lovrić,

Mihovil Zubčić

 

Barbara Čorak,

Ivana Brložan,

Karlo Barać i

Ivana Abramović

11.05.2012. u 18:00 h

(petak)

Razlika između poslova računovodstvene i financijske funkcije na primjeru poduzeća

Martina Trgovčić

Kristina Jakić

 

Valentina Petrak i

Danijel Petrak

 

 

E-mail za uzeti temu: dsokolic@efri.hr (obvezno napomenuti da ste studenti u NC Karlovac).

 

Za studente NC KARLOVAC: Temu je moguće uzeti do četvrtka, 03.05.2012.

 

Svaki student u grupi obvezno izlaže usmeno (na satu) jedan dio seminarskog rada. Seminarski radovi se, ujedno, predaju i u pisanom obliku.

 

Seminarski teme se obrađuju u timovima od 2-4 studenta.

 

Obveza svakog izlagača ili grupe izlagača je teoriju objasniti kroz jedan ili više praktičnih primjera poduzeća.

 

Seminarsku prezentaciju je moguće poslati e-mailom na uvid (dsokolic@efri.hr) najkasnije do 03.05.2012.

 

Moguće je predložiti vlastitu temu, ali u okviru gradiva kolegija Organizacija.

Seminarski rad nije obvezan i nosi do 10 ispitnih bodova.

 

Studenti – ponavljači mogu izlagati na istu temu kao i prošle godine ukoliko je tema slobodna (dakle, svejedno se trebaju prijaviti). Ponavljači imaju opciju i predati seminarski rad bez izlaganja, ali takav seminarski rad mora biti esejskog tipa (NASLOVNA STRANA, UVOD, RAZRADA, ZAKLJUČAK, LITERATURA, na 10-15 strana, font 12 pt), te ga je potrebno dovršenog poslati na dsokolic@efri.hr do 03.05.2012. I u ovoj varijanti, kao i prošle godine, problem opisujete na primjeru nekog konkretnog poduzeća.Ukoliko postoji potreba, seminarski rad će se vraćati na doradu, te dok se rad konačno ne odobri bodovi neće biti priznati. (Ova opcija za novoupisane studente ne vrijedi.)